Rewind and Fast Forward - deelname

informatie voor geïnteresseerden

Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) en de Vrije Universiteit Amsterdam doen samen onderzoek naar het effect van een nieuwe traumabehandeling voor jongeren die blootgesteld zijn aan huiselijk geweld. We vergelijken drie verschillende behandelingen die bestaan uit onderdelen waarvan we weten dat ze goed werken. De traumabehandelingen zijn: FITT- Family-based Intensive Trauma Treatment - een intensieve traumabehandeling met ouderbegeleiding en systeemtherapie, ITT -Intensive Trauma Treatment - een intensieve traumabehandeling zonder dat de rest van het gezin meedoet en de reguliere traumabehandeling (RB). 

Ben jij of ken jij iemand voor wie dit interessant is? Check dan als eerste de inclusie- en exclusiecriteria.

Inclusiecriteria zijn:

  • De jongere is blootgesteld aan huiselijk geweld;
  • Er is sprake van acute veiligheid of van veiligheid op korte termijn​;
  • De jongere is tussen de 12 en 20 jaar​;
  • De jongere woont thuis​;
  • De opvoeders bij wie de jongere woont, zijn in staat en bereid deel te nemen aan de systemische onderdelen;
  • De jongere heeft trauma gerelateerde symptomen waarvan in ieder geval herbelevingen en vermijding.

Exclusiecriteria zijn:

  • Ernstige psychotische klachten;
  • Ernstig middelengebruik;
  • Suïcidepoging in de afgelopen drie maanden.

Ben jij of ken jij iemand die voldoet aan deze criteria, neem dan contact op met het onderzoeksteam!

Wat houdt deelname in?

De jongere wordt willekeurig toegewezen aan één van de drie behandelingen. De FITT behandeling duurt 4 weken, ITT duurt 3 weken en de reguliere behandeling ca. 6-18 maanden. Alleen de FITT behandeling begint met een informatiesessie voor de jongere en de ouder(s)/verzorger(s). Bij zowel FITT als ITT heeft de jongere een afspraak met een therapeut om de belangrijkste trauma’s vast te stellen. Daarna volgt de intensieve fase: de jongere krijgt drie dagen per week gedurende twee weken traumabehandeling bestaande uit Exposure, EMDR en lichaamsgerichte therapie. Bij de FITT behandeling krijgen de ouder(s)/verzorger(s) in diezelfde periode ouderbegeleiding. De FITT behandeling wordt afgesloten met drie sessies gezinstherapie waarbij de gezinsleden onder begeleiding van therapeuten bespreken wat ze als gezin hebben meegemaakt en hoe ze kunnen zorgen dat iedereen zich thuis prettig voelt. De reguliere behandelingen bestaan uit cognitieve gedragstherapie, EMDR en Exposure. 

Vragenlijsten, interviews en opdrachten

Wij vragen aan de jongere en de ouder(s)/verzorger(s) om voor, tijdens, bij einde en drie maanden na de behandeling vragenlijsten in te vullen. Verder zullen wij met de jongere voor en na de behandeling een interview doen. Aan het eind van de behandeling vragen wij de jongere en ouder(s)/verzorger(s) om samen een aantal speltaken uit te voeren. Tijdens deze speltaken maken we een video-opnames om de ouder-kind interactie te onderzoeken, mits de jongere en ouder hier toestemming voor geven.  

NB De video-opname is alleen toegankelijk voor het onderzoeksteam en wordt beveiligd opgeslagen.

Mocht je geïnteresseerd zijn in het onderzoek, dan kan je contact opnemen met het onderzoeksteam via fitt.fgb@vu.nl. De behandelprogramma’s worden aangeboden in de regio’s Kennemerland (Kenter Jeugdhulp) en Leiden (GGZ Rivierduinen) en bij het Landelijk Psychotraumacentrum van het UMC Utrecht (bovenregionaal).