Huiselijk geweld

AWK onderzoek

Prevalentie onderzoek laat zien dat ongeveer 1 op de 20 Nederlanders slachtoffer is van huiselijk geweld (Van Eijkern et al., 2018). Onder huiselijk geweld verstaan we geweld tussen ouders, ouder en ex-partner, kinderen onderling, kind naar ouder. Veruit de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld betreft geweld tussen de ouders onderling (NPM-2017: Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen). Blootstelling aan geweld tussen ouders valt onder de definitie van kindermishandeling zoals beschreven in de Jeugdwet (2015). 


Binnen het AWK hebben we onderzoek gedaan naar de impact van geweld tussen ouders op kind en gezin. Momenteel onderzoeken we de effectiviteit van FITT bij gezinnen waarin huiselijk geweld heeft plaatsgevonden. FITT is een gezinsgerichte intensieve traumabehandeling die zich richt op traumaverwerking bij het kind en herstel van veiligheid in het gezin.