Rewind and Fast Forward

Family-based Intensive Trauma Treatment

Rewind and Fast Forward (2019-2023): Effectiviteit van een intensieve trauma- en gezinsgerichte behandeling voor kinderen blootgesteld aan huiselijk geweld.

Er is behoefte aan een effectieve behandeling voor jongeren, gericht op de gevolgen van geweld in het gezin. Het Rewind and Fast Forward project betreft een effectiviteitsstudie naar FITT, een behandeling voor jongeren met traumaklachten als gevolg van huiselijk geweld. FITT bestaat uit psycho-educatie, traumatherapie, ouderbegeleiding en systeemtherapie. FITT wordt binnen de geestelijke gezondheidszorg aangeboden aan jongeren (en hun ouders) tussen de 12 en 20 jaar die zijn blootgesteld aan huiselijk geweld. Uniek aan FITT is de gecombineerde aanpak gericht op traumaverwerking en het gezinssysteem. Binnen het onderzoek wordt de meerwaarde van de gezinsgerichte component, ten opzichte van alleen traumaverwerking, getoetst. In het onderzoek worden veranderingen op het gebied van veiligheid en trauma, bij 96 jongeren en hun ouders, in kaart gebracht.

Wil je meer over (deelname aan) dit project weten? Kijk dan hieronder op 'deelname' of mail dan naar fitt.fgb@vu.nl