De Meldcode

AWK onderzoek - huiselijk geweld en kindermishandeling

Lopend AWK onderzoek

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord Holland (RKJ-NH) 

In Nederland zijn momenteel 15 nieuw opgerichte kennis- en onderzoekscentra actief, de zogeheten Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, die de Transformatie in de Jeugdzorg regionaal meehelpen handen en voeten te geven. In Noord-Holland hebben we gekozen voor het thema: samenwerken informele en formele netwerk rondom jeugdigen met een ondersteuningsbehoefte. We onderzoeken in vier Leerateliers vanuit verschillende invalshoeken dit thema:

  • Leeratelier 1: Leren van Triple ThreaT in Haarlem: wat maakt deze jongerencomunnity zo succesvol?
  • Leeratelier 2: Samenwerken met het informeel netwerk om crisissituaties in gezinnen te voorkomen,      uitgevoerd door Parlan Jeugdhulp.
  • Leeratelier 3: Samenwerken rondom de Meldcode, uitgevoerd door Kenter Jeugdhulp.
  • Leeratelier 4: Samenwerken zo licht als kan, uitgevoerd door Alliantie iHUB.

In elk Leeratelier zijn de jeugdigen zelf, hun vertegenwoordigers, het informele netwerk, gemeentes, professionals, instellingen en de universiteit/het hbo vertegenwoordigd.

Voor meer informatie over de RKJ-NH neemt u contact met met Tineke de Wit (Programma-coƶrdinator Lectoraat Empowerment en Professionalisering).  

Leeratelier 3: Onderzoek Meldcode & Empowerment

Drs. Yvonne van Pouderoijen onderzoekt in Leeratelier 3 de Meldcode in relatie tot Empowerment. Specifiek gaat zij in om het thema: de samenwerking tussen de formele en informele zorg rondom jeugdigen t/m 23 jaar met een ondersteuningsbehoefte. In hoeverre lukt het professionals om de werkrelatie tussen de cliĆ«nt en de professional te behouden tijdens het toepassen van de Meldcode? In hoeverre wordt daarbij ook gebruikt gemaakt van het informele netwerk?

Van juni 2020 tot juni 2024 werkt Yvonne samen met partners, de jongeren zelf, ouders van de jongeren, professionals, instellingen, gemeenten in de Regionale kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland om de jeugdzorg in de regio te verbeteren. De focus van het onderzoek van dit Leeratelier ligt in 2021.

Voor meer informatie over Leeratelier 3 neemt u contact op met Yvonne van Pouderoijen