De Horizonmethodiek

AWK onderzoek - Na seksueel misbruik

Het doel van de Horizonmethodiek is dat bij het seksueel misbruikte kind de gevolgen van het seksueel misbruik (traumasymptomen en externaliserende en internaliserende gedragsproblemen) zijn verminderd en de verdere ontwikkeling van deze problemen is voorkomen. De methodiek is bedoeld voor jongens en meisjes in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, die problemen ondervinden door seksueel misbruik door iemand van binnen of buiten het gezin.

Het betreft een cognitief-gedragsmatige groepsbehandeling van 14 bijeenkomsten met een parallelaanbod voor hun niet-misbruikende ouder(s). De methodiek is opgebouwd rond vaste thema's die van belang zijn bij traumabehandeling en verwerking van seksueel misbruik. Er wordt hier op verschillende manieren aan gewerkt, zoals middels praten, tekenen, rollenspelen, spel en beweging.

Veranderingsonderzoek laat een significante vermindering zien direct na de behandeling van (seksuele) gedragsproblemen. Voor de niet-seksuele gedragsproblemen zet die significante vermindering zelfs verder door in de zes maanden na de therapie. Er is een significante verbetering direct na de therapie gemeten op dissociatief gedrag. De onderzoekers vonden verder een significante afname voor angst, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Buitenlands onderzoek naar een vergelijkbaar behandelmodel (zowel individueel als in groepsverband) toont ook significante verbeteringen bij kinderen aan wat betreft posttraumatische stressstoornis, depressie en externaliserende gedragsproblemen. Hier vindt u een uitgebreide beschrijving van de Horizonmethodiek