Seksueel misbruik

Informatie AWK-onderzoek naar seksueel misbruik

De Wet op de Jeugdzorg (2004) verstaat onder seksueel misbruik “Alle opgedrongen seksuele aanrakingen van een volwassene bij een kind. Het kind kan die door het lichamelijke of relationele overwicht, de emotionele druk, of door dwang en geweld niet weigeren".

Uit de cijfers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2014) blijkt dat elk jaar 62.000 kinderen slachtoffer worden van seksueel misbruik. 

Onderzoek binnen de AWK richt zich op de impact van seksueel misbruik op de gezinsrelaties. Daarnaast richt de AWK zich op het ontwikkelen, verbeteren en onderzoeken van behandelingen voor kinderen die seksueel misbruikt zijn. Een voorbeeld hiervan is de Horizonmethodiek.