Vechtscheidingen

AWK - ruziescheiding, hoog-conflictscheiding, complexe conflictscheiding

Een vechtscheiding is een ouderlijke scheiding waarbij de ouders (a) ernstige conflicten voeren in de (ex) partnerposities; (b) hun ouderposities niet meer innemen; (c) het kindperspectief niet meer vertegenwoordigen; (d) hun kind inzetten in hun onderlinge strijd met als resultaat dat dit een negatieve invloed uitoefent op de geestelijke gezondheid van hun kind. Professionals gebruiken ook vaak de term ‘conflictscheiding’, ‘complexe scheiding’ of ‘problematisch verlopende scheiding’ in plaats van ‘vechtscheiding’.

Het aantal stellen in Nederland dat uit elkaar gaat en waarbij kinderen betrokken zijn, wordt geschat op 70.000 per jaar (Spruijt & Kosmos, 2010). Door het gebrek aan een eenduidige definitie is het lastig om exacte aantallen te noemen van vechtscheidingen, maar de schatting is dat jaarlijks ongeveer 16.000 minderjarige kinderen lijden onder de vechtscheiding van hun ouders. 

Binnen de AWK wordt met diverse universiteiten en onderzoeksinstituten, nationaal en internationaal, samengewerkt om de werkzame bestanddelen wetenschappelijk te onderzoeken, evenals de veranderingen bij ouders en kinderen na deelname aan de interventie ‘Kinderen uit de Knel’. Recent is de doorlopende wetenschappelijke monitoring (PROM) van de groepen in Nederland gestart. Er is vooronderzoek geweest naar de belangrijkste uitkomstmaten die 1) de doelmatigheid van KudK toetsen, 2) overeenkomen met common measures – deze bieden de mogelijkheid tot vergelijking nationale en internationale PROMs van andere zorgaanbieders en 3) het fenomeen tussenruimte kunnen meten. De testbatterij wordt nu via survalyzer geïmplementeerd binnen Kenter Jeugdhulp en bij succes verder verspreid binnen de internationale KudK teams.

Kinderen uit de Knel is op 18 september 2020 opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut). De erkenningscommissie heeft de interventie erkend als goed onderbouwd. https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Werkblad/Uitgebreide-beschrijving-Kinderen-uit-de-Knel.pdf

Oproep financiering vervolgonderzoek: we zien heel graag dat Kinderen uit de Knel doorstroomt naar het label 'effectief', hiervoor is langdurige en intensieve monitoring van de resultaten van Kinderen uit de Knel nodig. Vooral omdat deze interventie zich, als één van de weinigen, richt op kinderen die al schade hebben opgelopen (curatief i.p.v. preventief). Mocht u geïnteresseerd zijn in het financieren van effectonderzoek naar Kinderen uit de Knel, dan gaan wij graag in gesprek hierover. De contactpersoon hiervoor is Margreet Visser, margreetvisser@kenterjeugdhulp.nl