Publicaties en producten

AWK onderzoek

Webinar

De manier waarop ouders reageren wanneer zij horen dat hun kind slachtoffer is van seksueel misbruik, is van grote invloed op het verwerkingsproces van het kind en weegt mogelijk zelfs zwaarder in het herstel van het kind dan bepaalde kenmerken van het misbruik zelf. Hoe gaan professionals met ouders hierover in gesprek? 

Samen met het AMC en de VU Universiteit heeft Kenter Jeugdhulp de relatie tussen het informeren van ouders, welzijn van ouders, ouderlijke steun en herstel van kinderen onderzocht en vertaalt naar handelingsadviezen, voor professionals die in contact staan met ouders van wie het kind seksueel misbruikt is.


Geweld in het gezin - basispatronen

In deze animatie worden de basispatronen waarop ruzies kunnen escaleren binnen het gezin toegelicht. De patronen zijn gebaseerd op de kwetsbaarheidscyclus. De animatie is ontwikkeld in samenwerking met Augeo en is bedoeld ter ondersteuning van (systeem)therapeuten.  De animatie kan getoond worden aan cliënten als bijv. psycho-educatie of als inleiding op een gesprek over de basispatronen binnen het gezin.

Wetenschappelijke artikelen

Delft, I. van, Finkenauer, C., De Schipper, J. C., Lamers-Winkelman, F., & Visser, M. M. (2015). The mediating role of secrecy in the development of psychopathology in sexually abused children. Child abuse & neglect, 46, 27-36. DOI: 10.1016/j.chiabu.2015.04.019

Delft, I. van, Finkenauer, C., Tybur, J. M., & Lamers-Winkelman, F. (2016). Disgusted by childhood sexual abuse: Exploring the association between disgust sensitivity and posttraumatic stress symptoms among mothers of sexually abused children. Journal of Traumatic Stress, 29, 237-244. DOI: 10.1002/jts.22099  

Delft, I. van, Finkenauer, C., & Verbruggen, J. (2016). Child maltreatment and social connectedness among formerly institutionalized females: Links with depression. Journal of Interpersonal Violence, 31, 1393-1412. DOI: 10.1177/0886260514567959

Delft, I. van, Finkenauer, C., De Schipper, J. C., & Lamers-Winkelman, F. (2021). Talking About Feelings: Mother–Child Emotion Dialogues Among Sexually Abused Children. Journal of Interpersonal Violence, 36(9–10), NP4941–NP4963. DOI: 10.1177/0886260518795176

Finkenauer, C., Kluwer, E. S., Kroese, J. H., & Visser, M. (2018). Trust as an antidote to the co-parenting conflict in high-conflict divorce relationships. In: Bertoni, A.; Donato, S.; Molgora, S. (ed.). When “we” are stressed: A dyadic approach to coping with stressful events. pp. 87-105. Hauppauge, NY : Nova Science Publishers. ISBN: 9781536133509.

Koppejan-Luitze, Heleen S. & Wal, Reine & Kluwer, Esther & Visser, Margreet & Finkenauer, Catrin. (2020). Are intense negative emotions a risk for complex divorces? An examination of the role of emotions in divorced parents and co-parenting concerns. Journal of Social and Personal Relationships. DOI: 10.1177/0265407520972189

Milius, A., van Delft, I., Finkenauer, C., & Pronk, T. (2020). Vanuit het kind bezien: de rol van de moeder-kindrelatie in de ontwikkeling van psychopathologie na seksueel misbruik. Kind Adolescent, 41, 369–384. DOI: 10.1007/s12453-020-00248-2

Overbeek, M.M., Koren-Karie, N., Ben-Haim, A.E., Schipper, J.C., de., Dreier Gligoor, P.D. & Schuengel, C. (2019). Trauma exposure in relation to the content of mother-child emotional conversations and quality of interaction. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(5), 805. DOI: 10.3390/ijerph16050805


Overbeek, M.M., Koren-Karie, N., Schipper, J.C., de., Delft, I.van., & Schuengel, C. Quality of mother-child dialogue about emotional events, coping and posttraumatic stress symptoms among children exposed to interpersonal trauma. Submitted.

Schoemaker, K., Kruijff, A.de, Visser, M., Lawick, J.van, Finkenauer, C. (2017). Vechtscheidingen. Beleving en ervaringen van ouders en Kinderen en verandering na Kinderen uit de Knel. Onderzoeksrapport. Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling. Lees hier het rapport: Onderzoeksrapport Vechtscheidingen.

Telman, M.D., Overbeek, M.M., Schipper, J.C. de, Lamers-Winkelman, F., Schuengel, C. & Finkenauer, C. (2015). Family functioning and children’s post-traumatic stress symptoms in a high-risk sample exposed to interparental violence. Journal of Family Violence, 31 (1), 127-136. DOI: 10.1007/s10896-015-9769-8

Visser, M. M., Telman, M. D., de Schipper, J. C., Lamers-Winkelman, F., Schuengel, C., & Finkenauer, C. (2015). The effects of parental components in a trauma-focused cognitive behavioral based therapy for children exposed to interparental violence: study protocol for a randomized controlled trial. BMC psychiatry15(1), 131. DOI: 10.1186/s12888-015-0533-7

Visser, M. M., Schoemaker, K., de Schipper, C., Lamers-Winkelman, F., & Finkenauer, C. (2015). Interparental Violence and the Mediating Role of Parental Availability in Children’s Trauma Related Symptoms. Journal of Child & Adolescent Trauma, 9, 115–125. DOI: 10.1007/s40653-015-0071-y  

Visser, M. M., Overbeek, M. M., de Schipper, J. C., Schoemaker, K., Lamers-Winkelman, F., Finkenauer, C. (2016). Mother-Child Emotion Dialogues in Families Exposed to Interparental Violence in Journal of Child Custody, 13, 178-198. DOI: 10.1080/15379418.2016.1153442

Visser, M., Finkenauer, C., Schoemaker, K., Kluwer, E., Rijken, van der, R., Lawick, van J., Bom, H., Schipper, de J.C., Lamers-Winkelman, F. (2017). I’ll Never Forgive You: High Conflict Divorce, Social Network, and Co-Parenting Conflicts. Journal of Child and Family Therapy, 26, 3055–3066. DOI: 10.1007/s10826-017-0821-6

Wall, R. van der, Finkenauer, C., Visser, M. (2018). Reconciling Mixed Findings on Children’s Adjustment Following High-Conflict Divorce. Journal of Child and Family Studies, 28. DOI:10.1007/s10826-018-1277-z


Artikelen in vakbladen

Delft, I. van (2016). Seksueel misbruik: Gevolgen voor kinderen en hun ouders. Counselling Magazine.

Finkenauer, C., Visser, M., Schoemaker, K., & de Kruijff, A. (2017). Kenmerken van vechtscheidende gezinnen: Een beschrijvend onderzoek naar ouders en kinderen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 56, 444-458.

Martens, I., Delft, I. van, Visser, M. (2012). De Horizonmethode. Groepsbehandeling voor kinderen na seksueel misbruik. Kinder & Jeugdpsychotherapie, 39(2).

Schoemaker, K, Kruijff, A. de, Rijken, R. van der, Kluwer, E., Bom, H., Lawick, J. van, Visser, M.M., Finkenauer, C. (2015). Vechtscheidende ouders – Wie zijn dat? Systeemtherapie, 27(3).

Telman, M., Martens, I., Visser, M. (2012). De Horizonmethodiek: groepsbehandeling voor kinderen na ruzie en geweld. Kinder & Jeugdpsychotherapie, 39(4).


Proefschriften

Ivanka van Delft (2016): The impact of child sexual abuse on children and their families: The role of mother-child emotion dialogues, secrecy, disgust sensitivity, and social connectedness

Margreet Visser (2016): The impact of destructive parental conflicts on children and their families: The role of parental availability, mother-child emotion dialogues, and forgiveness


Anders

Jonkman, Visser (10 mei 2019). Databank effectieve jeugdinterventies: beschrijving ‘Kinderen uit de Knel'. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Downloaden via: www.nji.nl/jeugdinterventies.

Lamers-Winkelman, F., Van Heteren, J., Van Delft, I., & De Schipper, J. C. (2015). Databank effectieve jeugdinterventies: beschrijving ‘Horizonmethodiek’. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Downloaden via: www.nji.nl/jeugdinterventies.

Visser, M. M., Jonkman, C. S. & Lawick, J. (2020). Kinderen uit de Knel – een interventie voor kinderen, ouders en hun netwerk verwikkeld in een conflictscheiding. In: Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten: Redactie: Bögels, S. & Braet, C. (red.). Amsterdam: Boom uitgevers.

Visser, M., van Delft, I., Schoemaker, K., de Schipper, C., Finkenauer, C. (2017). Academische Werkplaats Kindermishandeling. De wetenschappelijke resultaten en praktische adviezen. Rotterdam. Bekijk hier de online uitgave: Academische Werkplaats.