Brochure Professionals ouders ondersteunen na seksueel geweld

Klik hieronder voor de brochure met praktische tips voor professionals die werken met ouders wiens kind seksueel misbruikt heeft meegemaakt

https://centrumseksueelgeweld.nl/wp-content/uploads/2023/08/Hoe-ondersteun-je-als-professionals-ouders-na-misbruik-van-hun-kind.pdf